Niebo do wynajęcia... lecz deszcz rozmył litery i już nie wiem ...

Od Andrzeja ( Diamond ) mamy na nagrody 3 zestawy rybek jak na zdjęciu
http://www.superdiscus.pl/
Andrzej Nowicki
Hodowla Dyskowców
0048 603 521 430

Ostateczny komunikat w sprawie wzięcia udziału przez PKMD w Środziemnomorskich Mistrzostwach Dyskowców.

Koszt wysłania 1 dyskowca wynosi 50 Euro, a opłata wystawowa 20 Euro. Razem 70 Euro.

Decyzją Zarządu PKMD, wszystkie ryby wystawiane w barwach PKMD, wzorem ubiegłych lat (Praga 2005 i 5 najlepszych ryb polskich wysłanych do Duisburga w 2006r) zwolnione są z opłaty wystawowej.
Koszty te pokrywa PKMD ze składek członkowskich.
Każdy z wystawiających winien jednak uiścić opłatę transportową w wysokości 50 Euro za każdą rybę konkursową w chwili dostarczenia jej na punkt zborny.

Punktem zbornym wszystkich wystawianych ryb jest hodowla Andrzeja Nowickiego zam. Katowice ul. Pawła Stellera 41 c. w dniu 23.09. br.
Tel. do wymienionego kolegi w razie potrzeby wcześniejszego skontaktowania się:
032 252 91 31
Odbiór ryb po konkursie we wspomnianym punkcie zbornym w dniu. 1.10. br. w godzinach popołudniowych.

Skład ekipy wyjazdowej:

Mirosław Żak - kierowca;
Marek Widur - kierowca;
Maciej Dziedzic – kierowca;
Andrzej Nowicki - odpow. za transport ryb i kierowca;
Andrzej Sieniawski – odpow. za transport ryb;
Radosław Rożniata - odpow. za transport ryb;
Przewiduje się też ewentualność zabrania 2 tłumaczy.

Wyjeżdżający pokrywają sobie koszty przejazdu, noclegów i wyżywienia i wydatki te nie obciążają budżetu PKMD.

Zestawienie ryb:

Andrzej Nowicki - Diamond
- klasa 5 - Stripet Turquoise (zawierający Snakeskin);
- klasa 11 - Open Class

Andrzej Sieniawski - Ambra
- klasa 7 - Solid Blue – 1 szt.

Maciej Dziedzic - Bqa
- klasa 10 - Pigeon Blood – 1 szt.

Krzysztof Gajoszek - Gajowy
– klasa 1 – Heckel – 1 szt.

Stanisław Kaczorowski - Stachu
- klasa 5 – Stripet Turkuoise
- klasa 10 – Pigeon blood

Krzysztof Kluczka - Krisaczek
- klasa 8 – Solid Red
- klasa 11– Open Class

Radosław Rożniata - HAKI
- klasa 9 – Red Spottet - 2szt.

Mirosław Tworek – Miko
- klasa 2 – Brown - 1szt.
- klasa 11 –Open - 1 szt.

Robert Kaźmierczak - Kazik
- klasa 7 – Solid blue - 1 szt.

Marek Widur - Marek
- klasa 11 - Open Class – 1 szt.

Mirosław Żak – Mirek
- klasa 11 - Open Class – 1 szt.

Aleksander Krawcewicz – Cocoloco
-klasa 9 – Leopard – 1 szt.

Zbigniew Hudobski – Hudy
- klasa 7 – Solid blue - 1 szt.

Beata Jarka – bjarka
- klasa 6 – Red Turquoise – 1 szt.

Łącznie 18 sztuk ryb wystawionych w barwach PKMD.

Zestawienie klas z udziałem ryb z Polski:

Klasa 1 Heckel dzikie typy – 1 szt;
Klasa 2 Brown dzikie typy – 1 szt;
Klasa 3 Blue dzikie typy – 0 szt;
Klasa 4 Green dzikie typy – 0 szt;
Klasa 5 Striped Turquoise (zawierający Snakeskin) – 2 szt;
Klasa 6 Red Turquoise – 1 szt;
Klasa 7 Solid Blue (Cobalt, Solid Turquoise, Blue Diamond, Reflection D, etc.) – 3 szt;
Klasa 8 Solid Red -Yellow (Golden, Marlboro, San Merah, Red Melon, etc.) – 1 szt;
Klasa 9 Spotted ( Skin Leopard, Skin Snake Leop. Red Spotted, Leopard Ring) – 2 szt;
Klasa 10 Pigeon Blood krzyżówki – 2 szt;
Klasa 11 Open Class ( niesklasyfikowane odmiany i krzyżówki takie jak Albino, Nebula, Calico, White Snow, etc.) – 5 szt;

Nie obstawiamy więc jedynie 2 klas 3 i 4.