Niebo do wynajęcia... lecz deszcz rozmył litery i już nie wiem ...

Witam, mam problem z zalogowaniem się do strony https://www.supermakler.pkobp.pl/ pojawia się komunikat ''Wersja przeglądarki nie pozwala na zalogowanie. Zapoznaj się z informacjami technicznymi''.
Rozumiem że mam coś źle poustawiane w opcjach bezpieczeństwo lub gdzieś indziej co uniemożliwia przeglądnięcie strony.
Działam na Mozilla 3.6.3 z Explorera nie korzystam w ogóle (na nim normalnie działa) będę wdzięczny za wskazówki.

1. hijack log:


Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 11:03:42, on 2006-10-15
Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe
C:\Program Files\ewido anti-malware\ewidoctrl.exe
C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe
C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
C:\Program Files\Common Files\YDP\UserAccessManager\useraccess.exe
C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe
C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_S4I3T1.EXE
C:\Program Files\WinFast\WFTVFM\WFWIZ.exe
C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\Program Files\YDP\YdpDict\Watch.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
C:\!!!! OLD DYSK !!!\!!! Sterowniki\! ! Na virusy ! !\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/
O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: EpsonToolBandKicker Class - {E99421FB-68DD-40F0-B4AC-B7027CAE2F1A} - C:\Program Files\EPSON\EPSON Web-To-Page\EPSON Web-To-Page.dll
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033
O4 - HKLM\..\Run: [EPSON Stylus C45 Series] C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_S4I3T1.EXE /P23 "EPSON Stylus C45 Series" /O6 "USB001" /M "Stylus C45"
O4 - HKLM\..\Run: [WinFast Schedule] C:\Program Files\WinFast\WFTVFM\WFWIZ.exe
O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
O4 - HKLM\..\Run: [!AVG Anti-Spyware] "C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe" /minimized
O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray
O4 - HKCU\..\Run: [WinMedia] C:\361101032253584.exe
O4 - Global Startup: Aktywacja Testera.lnk = C:\Program Files\YDP\YdpDict\Watch.exe
O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE
O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_05\bin\npjpi150_05.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_05\bin\npjpi150_05.dll
O16 - DPF: {AFD8ED36-EA54-11D6-AC3F-00105ADCF632} (Ntw4 Control) - https://www.supermakler.pkobp.pl/res/ntw4.cab
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{2664FD84-A621-4853-8E61-CDAB3FC12A45}: NameServer = 217.30.129.149,217.30.137.200
O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)
O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)
O23 - Service: AVG Anti-Spyware Guard - Anti-Malware Development a.s. - C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe
O23 - Service: Command Service (cmdService) - Unknown owner - C:\WINDOWS\cGF3ZWw\command.exe (file missing)
O23 - Service: ewido security suite control - ewido networks - C:\Program Files\ewido anti-malware\ewidoctrl.exe
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
O23 - Service: Securom User Access for Windows 2000 and Windows XP a technology by Sony DADC (UserAccess) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\YDP\UserAccessManager\useraccess.exe


2. Z LM2Fix

CODE